Rabu, 25 Mei 2016

Budowa ogrodzenie plastykowe na plot i bramę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na to oraz komunikowania tego faktu gminie prócz szczególnych wypadków.

Budowa balaski z Winylu na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie potrzebuje zezwolenia na to oraz informowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Ogrodzenia plastikowe na ogrodzenie i furtę sztachetowa nie przekraczające wielkości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma ościennymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to płotów niedaleko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plot PVC na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia powinno zawierać formę ogrodzenia, sposób dokonania jego montażu a także proponowany termin zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych oraz o ile jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy balustrady z Winylu na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa wymagane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje płotu wolno rozpocząć po 30 dniach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile biuro nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, jak planowane sztachetki plastikowe na plot i furtkę ze sztachet jest niezgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W sytuacji gdy przewidywane balaski plastikowe na plot i furtkę sztachetowamoże grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru stawiania ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Wstrzymanie zaczęcia prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci wybudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar